Studiul legislatiei pregatitoare

Pentru a demara acțiunea de realizare a casei, pentru obținerea unor avize și documente trebuie să studiem o serie de acte juridice și normative (legi, ordine, hotărâri de guvern, ordonanțe, hotărâri de consiliu local și municipal și altele):

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 125/1996, Legea nr. 453/2001, Legea nr. 401/2003 si Legea nr 199/2004;

- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 91/1991, privind aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevazute în Legea nr. 50/1991 republicată;
- Legea nr. 27/1991, republicată în anul 1998, privind impozitele și taxele locale;
- Legea nr 215/2001, privind administrația publică locala;
- Hotărârea de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
- Hotărârea de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora;
- Legea nr 114/1996 republicată și cu modificări ulterioare - Legea locuinței;
- Ordinul MLPTL nr. 1943/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța publicată în Monitorul Oficial nr 41/31 ianuarie 2000, privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice;
- Ordinul MLPTL nr. 488/2002, privind aprobarea procedurii de autorizare a inspecțiilor de șantier;
- Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite ( publicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 22 noiembrie 2003 );
- Codul civil și Codul de procedură civilă și multe altele.

 

© Copyright 2012 — 2023 Anda G. Mitila
Realizat de melbo web design constanta