Etape realizare casa

Legislația în vigoare stabilește clar etapele pe care le avem de urmat pentru a ne putea construi o casă:


- etapa premergătoare sau exploratorie - împreună cu arhitectul se fac studii de temă, se analizează diverse variante, demersuri pentru obținerea certificatului de urbanism , iar dacă este necesar se poate solicita elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) sau Plan urbanistic de detaliu (PUD);


- demersuri pentru obținerea autorizației de construire;


- elaborarea proiectului tehnic, stabilirea detaliilor de execuție, coordonarea lucrărilor de specialitate, antemăsurători, caiete de sarcini și detalii de execuție;


- deschiderea șantierului și urmărirea graficului de lucru stabilit;


- recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, finalizarea, regularizarea taxelor și intabularea.

 

© Copyright 2012 — 2023 Anda G. Mitila
Realizat de melbo web design constanta