Costuri si taxe catre autoritati

1. Taxe avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • Aviz apă și canalizare: 102 lei RAJA;
 • Aviz Apele Române: 700 lei;
 • Aviz alimentare cu energie electrică: 69 lei;
 • Aviz gaze naturale: 223 lei;
 • Contract firma salubritate: între 250 și 580 lei, în funcție de suprafața terenului și de firma aleasă;
 • Aviz alimentare cu energie termică: 100 lei;
 • Aviz telefonizare - Romtelecom: 52 lei;
 • Aviz securitate la incendiu: 200 lei;
 • Aviz protecția mediului: 100 lei pentru clădiri mai mici si 500 lei + taxă anunț ziar pentru construcții mai mari, spații comerciale, etc.;
 • Aviz apărare civilă: 50 lei;
 • Aviz sănătatea populației: 250 lei;
 • Aviz Direcția de cultură, culte și patrimoniu cultural național: 1 leu/m2 la suprafață desfășurată daca terenul nu se află în zonă protejată;
 • Aviz Inspectoratul de Stat în Construcții: 0.08% din valoarea de investiție* ;
 • Aviz circulație - Confort Urban: 52.50 lei (dacă nu are stalp in fața terenului);
 • Taxă timbru de arhitectură: 0.05% din valoarea de investiție*;
 • Extras de carte funciară de informare: 20 lei;
 • Taxă comisia de precoordonare rețele edilitare: 50 lei;
 • Aviz Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare: 490 lei.

2. Taxă autorizație de construire:

 • Persoane fizice : 0.5% din valoarea de investiție*;
 • Persoane juridice: 1% din valoarea de investiție*.

3. Taxă acord unic:

 • Taxă începerea lucrărilor la inspectoratul de stat în construcții : 0.1% din valoarea de investiție*;
 • Taxă finalizarea lucrărilor la inspectoratul de stat în construcții : 0.7% din valoarea de investiție*.

*Valoarea de investiție minimă acceptată este de 806 lei / mp arie desfășurată construită (ADC). Valoarea și coeficienții de calcul diferă de la o primărie la alta.

 

© Copyright 2012 — 2023 Anda G. Mitila
Realizat de melbo web design constanta