PUZ – plan urbanistic zonal

Elaborarea şi aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal - PUZ este obligatorie în cazul: zonelor centrale ale localităţilor, zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor, a complexelor de odihnă şi agrement, a parcurilor industriale, a parcelărilor.

PUZ se mai elaborează şi pentru: modificarea funcţiunilor zonei, modificarea regimului de construire, modificarea regimului de înălţime, a înălţimii maxime admise şi a CUT (coeficient de utilizare a terenului), stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile faţă de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) si celelalte limite ale parcelelor, extinderea perimetrului intravilan.

 

© Copyright 2012 — 2023 Anda G. Mitila
Realizat de melbo web design constanta