PUD – plan urbanistic de detaliu

Elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD poate fi făcută numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condiţionărilor din PUG/PUZ.

Planul urbanistic de detaliu – PUD – însoţit de ilustrarea de arhitectură – poate reglementa: modificarea POT (procentul de ocupare a terenului), modificarea distanţelor dintre perimetrul edificabil şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

Planul urbanistic de detaliu mai cuprinde prevederi legate de: asigurarea accesibilităţii pe parcelă şi racordarea la reţelele edilitare; permisivităţile şi constrângerile urbanistice privind volumele construite şi amenajările exterioare; relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor.

 

© Copyright 2012 — 2023 Anda G. Mitila
Realizat de melbo web design constanta