Acte necesare

Pentru obținerea Cerificatului de Urbanism (CU):


- copie act proprietate;
- cadastru;
- intabulare:
- extras de carte funciară, actualizat (OCPI);
- restul documenției este întocmită de către arhitect;
- depunerea documenției și achitarea taxei la Primărie.

            Pentru avize:


- certificatul de urbanism (CU);
- copii acte de proprietate ( pentru unele avize este necesară copie legalizată );
- cadastru;
- intabulare;
- extras de carte funciară;
- restul documenției este întocmită de către arhitect.

            Pentru autorizația de construire:


- copie legalizată acte de proprietate;
- cadastru;
- intabluare:
- extras de carte funciară, actualizat (OCPI);
- taxa de autorizare;
- restul documenției este întocmită de către arhitect și ingineri, având diverse specializări (geotehnician, structurist, verificatori, ingineri instalații, devizieri,etc.).

 

© Copyright 2012 — 2023 Anda G. Mitila
Realizat de melbo web design constanta