Anteproiectul – studiul de fezabilitate

Anteproiectul constituie o etapă complexă de elaborare a proiectului, la care se stabileşte conformarea funcţională, architectural volumetrică, constructivă şi nivelul de echipare şi dotare pentru noua construcţie, ca răspuns la toate problemele ridicate de tema de proiectare, pe care trebuie să o ilustreze complet şi să o îmbogăţească prin soluţiile adoptate, în limitele unui efort financiar care să ţină seama de posibilităţile beneficiarului.

 

© Copyright 2012 — 2024 Anda G. Mitila
Realizat de melbo web design constanta